slavnostní pasování předškoláků před odchodem ze školky

Pasování na školáky probíhá odpoledne v květnu a červnu za účasti rodičů.

Jde o slavnostní akci na veselou notu :-), herci jsou v dobovém oblečení za dámu a rytíře, pasuje se gotickým mečem.

S dětmi si jednotlivě popovídáme, často tak vznikají moc vtipné momenty.

Pasují: Lucie Fiona Šternerová a Radovan Pierre Wysley

Standardní cena pasování na školáky pro školní rok 2020 – 2021 je 2500,- Kč plus doprava při počtu dětí kolem patnácti.

V případě většího počtu dětí je nutné objednat pasování dvě, samozřejmě s jednou cenou za dopravu - pokud proběhne akce v jednom dni.

Ve výjimečných situacích, například pokud má objednavatel na pasování zamluvený sál a skutečně nelze akci rozdělit na dvě části, odpasovat dvojnásobný počet dětí lze - za cenu dvou pasování a s vědomím, že akce bude časově velmi náročná pro děti i rodiče, neboť nebude trvat pětačtyřicet minut, ale dvojnásobek.