ceník

Standardní cena divadelního představení pro mateřské školy ve školním roce 2020 – 2021 je 50,- Kč na dítě při alespoň čtyřech představeních ročně a alespoň 50ti dětech.

 Při menším počtu představení se domluvíme individuálně podle vzdálenosti, počtu školek na trase a počtu dětí ve školce. Minimální paušál v tomto případě bývá 3000,- až 3500,- Kč.

V případě počtu dětí ve školce v den konání představení nad 100 se lze domluvit na dvou pohádkách za sebou.

Cena divadelního představení pro víkendové akce je standardně 4500,- až 5000,- plus doprava. Při větším počtu představení v jednom dni na téže akci dáváme po dohodě slevy.

Cena divadelního představení pro veřejnost či pro rodiče v pracovní den odpoledne je zpravidla 3000,- až 3500,- Kč, podle toho, jsme-li zrovna na trase apod.